• ЕИК/ПИК:BG116003697
 • Дейност: Производител
 • Местоположение:Кубрат
 • Име на фирмата на латиница:ELPROM ELIN Co
 • Адрес в Sellers.bg:ELPROM-ELIN.sellers.bg
 • Категория:Електроматериали и електрически табла
 • Адрес:гр.Кубрат - 7300 ул.Добруджа, 64
 • Телефон:084872003, 0886701644
 • E-mail:elinkt@elpromelin.com

Производител е на електро-инсталационни изделия на порцеланова и пластмасова основа. Продукцията е с широк спектър на приложимост и задоволява потребностите на всяко домакинство, производителите на различни видове машини и апарати, строителството, промишлеността и други отрасли на икономиката.

ЕЛПРОМ ЕЛИН АД
 • Град: Кубрат
 • Адрес: гр.Кубрат - 7300 ул.Добруджа, 64
 • Телефон/и: 084872003, 0886701644,
 • E-mail: elinkt@elpromelin.com
ДО ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: elinkt@elpromelin.com